قلب سفید
اسلایدر بخور، لبخند بزن!
تجربه یک غذای متفاوت و لذت بخش برای تو


اسلایدر ها

اسلایدر گوشت

اسلایدر گوشت

Meat slider

40,000   تومان

پنیر ورقه ای

پنیر ورقه ای

6,000 +
فلفل هالوپینو

فلفل هالوپینو

3,000 +

50 گرم گوشت خالص

50 grams of meat

اسلایدر مرغ

اسلایدر مرغ

Chicken slider

38,000   تومان

پنیر ورقه ای

پنیر ورقه ای

6,000 +
فلفل هالوپینو

فلفل هالوپینو

3,000 +

60 گرم مرغ سوخاری شده

60 grams of fried chicken

اسلایدر ماهی

اسلایدر ماهی

Fish slider

42,000   تومان

پنیر ورقه ای

پنیر ورقه ای

6,000 +
فلفل هالوپینو

فلفل هالوپینو

3,000 +

40 گرم ماهی سوخاری

40 grams of fried fish

اسلایدر سالامی

اسلایدر سالامی

Salami slider

38,000   تومان

فلفل هالوپینو

فلفل هالوپینو

3,000 +

ژامبون 90 درصد و پنیر دانمارکی

90% gammon and Danish cheese

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی سوخاری

French fries


45,000   تومان

نوشابه لیوانی

نوشابه لیوانی

Coca Cola paper


26,000   تومان

اسلایدر ها